Zakon o održavanju zgrada

Upravnik zgrade, ni profesionalni upravnik, ni prinudni upravnik zgrade, nema prava da stanarima ulazi u stan, niti da kontroliše ko se nalazi u stanovima zgrade. Prema Ustavu RS, stan je nepovrediv i samo nadležni policijski organi po strogoj proceduri mogu da uđu u stan mimo volje vlasnika. Prema Zakonu, stanari mogu sami između sebe da […]

Facility Management u Srbiji

Facility Management akademija je spremna za Srbiju, da li je Srbija spremna za Facility Management? (Foto: alexkich/shutterstock.com) Po obimu poslovanja treća industrijska grana u Evropskoj uniji Facility Management polako ulazi na vrata Srbije. Međutim jedan događaj sa kraja 2016. možda će ubrzati razvoj Facility Managementa, a to je usvajanje Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Kakve veze […]


Pozovite nas!